Felanmälan 2017-04-04T09:04:41+00:00

Felanmälan

Det är viktigt för oss att du trivs och mår bra i ditt boende. Om du har några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss.

Serviceanmälan

Om du vill anmäla ett fel i din lägenhet eller i ditt område ringer du till vårt kontor alternativt gör felanmälan här.

Vad ska du anmäla?

Om saker som tillhör lägenheten går sönder har du rätt att få dem lagade, så att du trivs hemma. Om ett fel, som du inte anmält till oss, orsakar skador i lägenheten eller fastigheten kan du blir ersättningsskyldig.

VID AKUTA FALL RING 060-61 43 00 Om det inte är ett akut ärende kan du med fördel nyttja formuläret nedan för att rapportera felet. Fält märkta med en röd asterisk visar att fälten är obligatoriska och måste fyllas i.

AKUT EFTER KONTORSTID Vid akuta situationer under övrig tid än kontorstid vänder du dig till vårt jourbolag PEMA Vakt på telefon 070-347 00 89.

Namn*

Telefon*

Din e-post

Adress för felet*

Upplysning om husdjur

Huvudnyckel*

Ev. lägenhetsnummer

Beskriv felet*