Lokal, Sundsvall, Trafikg. 52, ca 396 kvm

Klicka här för att få ett informationsblad om lokalen

Kontaktuppgifter:
Caroline Sjöström, caroline.sjostrom@tvattbjornen.se
Tel: 060 - 61 43 00